Trækfærger

Skjern Enge er et fantastisk naturområde som er særdeles publikumsvenligt, også for bevægelseshæmmede. Her findes stiforløb, trækfærger, hængebroer, handicapfiskepladser og udsigtstårne, hvorfra man kan observere de mange fugle.

I Skjern Enge findes to trækfærger, hvor man ved hjælp af en line kan trække sig over Skjern Å til øen Kalvholm, hvor kreaturer og vildheste græsser om sommeren. Der er to trækfærger fordi Skjern Å på dette sted har delt sig i to åløb, som omkranser den lille ø Kalvholm, som man nemt kan krydse via en indhegnet sti. Cykler kan tages med ombord på trækfærgerne, så cykelturen kan fortsættes på den anden side.

Cirka 3 kilometer vest for Pumpestation Nord løber Skjern Å med fire grene ud i Ringkøbing Fjord og danner Danmarks eneste floddelta. Stedet kan nås til fods eller på cykel og Skjern Ås nordlige udløb kan ses fra udsigtstårnet.

Kong Hans’ Bro ved Skjern er en anden mulighed for at komme over åen. Det fortælles, at Kong Hans, som var konge af Danmark fra 1481 til 1513, i begyndelsen af 1513 var på vej til Aalborg, da hans hest styrtede i vadestedet over Skjern Å. Han og hans følge fortsatte til Aalborg, men kongen blev stadigt svagere og døde senere af det, der vel har været en lungebetændelse efter en tur i det kolde vand.