Pumpestation Nord

I 1960-erne blev de nederste 26 km af Skjern Å rettet ud og 4000 ha moser og enge blev afvandet og omlagt til intensivt landbrug. 2003 fik Skjern Å sine slyngninger og enge tilbage, da Nordeuropas største naturgenopretningsprojekt var gennemført.

Pumpestation Nord er et af sporene fra Danmarks sidste store afvanding og er stadig i funktion. Oplev udsigten over området fra pumpestationens tag, hvor I også finder information om Skjern Ås spændende historie.

Skjern Å kan krydses til fods og med cykel over øen Kalvholm ved at benytte trækfærgerne.

Der er handicaptoilet og handicaplift ved pumpestationen.