Pumpestation Nord

I 1960-erne blev de nederste 26 km af Skjern Å rettet ud og 4000 ha moser og enge blev afvandet og omlagt til intensivt landbrug. 2003 fik Skjern Å sine slyngninger og enge tilbage, da Nordeuropas største naturgenopretningsprojekt var gennemført.

Pumpestation Nord er et af sporene fra Danmarks sidste store afvanding og er stadig i funktion. Oplev udsigten over området fra pumpestationens tag og find information om Skjern Ås spændende historie inde i pumpestationen.

Som en del af Realdanias “Stedet Tæller” kampagne, blev pumpestation Nord i 2015 færdig som formidlingspunkt. Ombygningen er udført af Johansen Skovsted Arkitekter og har modtager RENOVER-prisens specialpris. Og senest har en nominering til Mies Van Der Rohe prisen i 2017 kastet glans over projektet.

Skjern Å kan krydses til fods og med cykel over øen Kalvholm ved at benytte trækfærgerne.

Der er handicaptoilet og handicaplift ved pumpestationen.