Oplev Skjern Å

I området omkring Skjern Å venter fantastiske naturoplevelser, som kan nås både til fods, på cykel, hest eller i kano.

Skjern Å er Danmarks vandrigeste å og naturen i ådalen er helt unik, med storslåede landskaber, som sammen med hederne og moserne er levested for en række planter og dyr af international betydning, hvor flere af arterne er sjældne og truede. Skjern Enge er de grønne græsarealer langs åen, der afgræsses i sommerhalvåret og fungerer som naturens eget rensningsanlæg. Her et enestående fugleliv og engene er blevet et yndet raste- og overvintringssted for vandfugle.

For lystfiskere er der enestående muligheder ved Skjern Å. Den berømte ”Skjern Å-laks” har været i åen siden sidste istid for 10.000 år siden og er kendt for sin størrelse, den kan veje over 20 kg!

Byerne Skjern og Tarm ligger centralt i området og begge har et levende handelsliv, gode hoteller og hyggelige restauranter.

1. Deltaet – og Ringkøbing Fjord
2. Pumpestation Nord
3. Pumpestation Sydøst
4. Pumpestation Øst
5. Stauning
6. Naturcenter Skjern Enge
7. Lønborg banke, Lønborg kirke og Lønborggaard
8. Kong Hans’ bro
9. Bundsbæk Naturpark
10. Laksens Hus
11. Borris hede og Borris skydeterræn
12. Troldhede
13. Hoven
14. Sdr. Felding
15. Skarrild
16. Skarrildhus
17. Tjæreovnene
18. Arnborg