Lønborg banke, Lønborg Kirke og Lønborggaard

Laksefiskeri og studedrift ved Skjern Å gjorde i middelalderen både kongen og kirken interesseret i området. Fra år 1100 lå der både en kongsgård og en kirke på bakken, som afløstes af en kvadrestenskirke med en række interessante kalkmalerier.

Kongsgården ødelægges i 1600-tallet. I 1400-tallet opfører Ribebispen en bispegård vest for kongsgården, Lønborggaard, der efter reformationen overgår til kongen.

Efter en lang række ejere købte staten Lønborggaard i forbindelse med Skjern Å Naturgenopretningsprojektet.

I dag fungerer Lønborggaard som feriecenter.

www.loenborggaard-feriecenter.dk