Hjemmesiden driftes af Ringkøbing-Skjern Kommune og ansvarlig for siden er:

Ringkøbing-Skjern Kommune
Skjern Å Naturturisme
Projektleder Søren Frederiksen
Email adresse: soren.frederiksen@rksk.dk