Fugleliv

Op mod 200 forskellige fuglearter deles om pladsen i Skjern Enge. Nogle af dem er sjældne gæster i Danmark.

Blandt de tusindvis af fugle, der holder rast i Skjern Enge, findes også spændende gæster som skestork, sorthalset lappedykker, havørn og rørdrum. Tag fx ud og lyt en forårsdag, når rørdrummen kalder med sin karakteristiske ”pauken”, der lyder, som når man puster i en tom flaske.

Området har desuden international betydning for overvintrende arter som gulnæbbede svaner, gæs og ænder.

Er du naturinteresseret?
– og er du specielt interesseret i fugle, så må du tage en afstikker til Værnengene og Tipperne, som er en halvø i den sydlige del af Ringkøbing Fjord. Tipperne har begrænset åbningstid udenfor fuglenes ynglesæson. I årtier har områdets fugleliv været fredet for at opnå et uforstyrret yngle-, føde- og hvileområde for svømme- og vadefugle. Og det lykkedes, for i dag er Tipperne en af de vigtigste rastepladser for trækfugle i Danmark.

Hvert år besøger titusindvis af vadefugle fra Skandinavien og Sibirien området. Disse årlige fuglevandringer mellem vinterkvarteret og ynglepladserne er et prægtigt syn. I juli-august, når vadefugletrækket er på sit højeste, kan man bl.a se ryler, spurve, snepper og hjejler. Hele året kan man nyde Danmarks nationalfugl, svanen.

Yderligere info

Fugletårne
Året rundt kan man studere fuglelivet fra de mange fugletårne i området

Fugletårne og fugleskjul findes på følgende lokaliteter:

  • Ved Skjern Ås delta på nordsiden. Adgang til fods ad sti fra Pumpestation Nord, ca. 2 km.
  • På taget af Pumpestation Nord på nordsiden ved åens udmunding. Adgang fra Langkærvej.
  • På stien mellem Lønborgvej (mod vest) og Pumpestation Nord på nordsiden af åen. Adgang til fods ad stien fra P-plads på Lønborgvej. Ca. 1 km.
  • Ved Lønborggård på sydsiden af åen. Adgang fra Lønborggårdvej.
  • Ved Hestholm Sø på Lønborgvej mellem Lønborg og Skjern. Stort, lukket fugletårn med rampe for kørestolsbrugere og gangbesværede.
  • På stien mellem Lønborgvej (mod øst) og Skjern Bådehavn på nordsiden af åen. Adgang fra P-pladsen for enden af Hedebyvej.
  • På stien mellem Hestholm Sø og Øster Hestholm Sø. Adgang til fods ad sti fra Skjern Bådehavn, ca. 3 km eller fra Ganer Å Grødeplads, ca. 500 m.
  • Ved indkørslen til Borris Hede/Borrislejren. Adgang fra P-plads ved Borriskrogvej.
  • Ved Albæk Mose. Adgang fra Skjernåvej.
  • Ved Lønborg Kirke på Lønborg Borgbanke, hvor der er borde og bænke er der en meget flot udsigt over Hestholm Sø og ådalen. Adgang ad sti fra P-pladsen nedenfor på den modsatte side af Lønborgvej.

Fugletårne og fugleskjul er også vist i nedenstående link
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/89778/Skjern%20Enge_021213_web.pdf

Kort og brochurer
Kort over Skjern Å områdets muligheder

Miljøministeriets/natursstyrelsens folder – Skjern Enge
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/89778/Skjern%20Enge_021213_web.pdf

Links
http://fugleognatur.dk