Borris hede og Borris skydeterræn

Borris Hede er Danmarks største hedelandskab med moser, kær og indlandsklitter. Området er levested for nogle af landets sjældneste fuglearter og planter.

Borris Hede gennemskæres af Omme Å, hvor både odder og laks stortrives. Skjern Å afgrænser Borris Hede mod nord og her ligger Borrislejren, hvorfra Borris Hede administreres som et travlt militært skydeterræn med skydninger 2/3 af året. Der er ikke adgang til selve lejren.

Adgang til området på skydefri dage, se www.borris.dk/lejren og infotavler ved indfaldsvejene.