Arnborg

Besøg byen som er omgivet af spændende fiskerige vandløb og store hedeplantager med mange kulturhistoriske minder. Her opstemmes Skjern Å og Rind Å, der danner starten på Dalgas Kanalen som havde til formål at overrisle de tilstødende engarealer. Kanalen er 21 km lang og blev taget i brug i 1872.

I byen finder I også Hjemstavnshus Arnborg med et lille naturcenter og museum.

www.arnborg-hjemstavnshus.dk

Mod syd ligger ”Skjern Å Forvirringen” hvor der er shelterplads med toilet, bord/bænkesæt, bålplads og kanoplads (GPS 55.995668, 8.963065).